ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 23-24

MEMBRES ELECTES

CANDIDATURES REPRESENTANTS FAMÍLIES 23-24

1- Doris Marcel Choque

2- Irina Sima

El curs actual toca renovar una part del nostre Consell Escolar seguint aquest calendari:

1) 2/10/23 Publicació dels censos.

2) 17/10/23 Sorteig dels membres de la junta electoral a les 9:00h.

3) 18/10/23 Constitució de la junta electoral 13:00h.

4) 19/10/23Informació del calendari procés electoral.

5) 24/10/23 Termini reclamacions cens electoral.

6) 2/11/23 Reunió Junta electoral (si hi ha reclamacions).

7) 3 /11/11 Publicació censos definitius

8) 10/11/23 Final del termini per presentar candidatures.

9) 14/11/23 Reunió junta electoral – Sorteig membres mesa electoral.

10) 15/11/23 Publicació Candidatures provisionals.

11) 16/11/23 Termini reclamacions candidatures 14:00h.

12) 17/11/23 Reunió Junta electoral (si hi ha reclamacions) a les 10:00h.

13) 20/11/23 Publicació candidatures definitives i inici campanya electoral.

14) 24/11/23 Convocatòria claustre extraordinari – Eleccions Consell Escolar.

15) 29/11/23 Claustre extraordinari – Elecció representació professorat.

16) 30/11/23 Eleccions Pares/Mares/Tutors-es legals./ Escrutini.

17) 1/12/23 Reunió Junta electoral procalamació de canditats-es electes.

18) 11/12/23 Convocatòria Consell Escolar extraordinari.

19) 14/12/23 Constitució nou Consell escolar.