Beques

Ajuts menjador curs 2020-21

Us informam que dissabte 13 de març, va sortir publicada al BOIB, la  Resolució de la convocatòria d’ajuts de menjador de 2021 per finançar part del cost del servei de menjador escolar als alumnes amb necessitats econòmiques i socials sobrevingudes per motiu de la COVID 19.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/35/1082600

A la pàgina web següent trobareu un resum del contingut de la Resolució publicada dissabte (BOIB núm. 35, de 13 de març de 2021)  http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_individualitzats_de_menjador_novetat/