Ajudes menjador ATENCIÓ, NOVES DATES!          La presentació de sol·licituds va des del 15 al 23 de març (ambdós inclosos).

Som conscients que la situació ocasionada per la COVID-19 ha provocat que moltes famílies es vegin afectades per la pèrdua del lloc de feina o per un expedient de regulació temporal d’ocupació i conseqüentment una minvada important en els seus ingressos familiars.

Així mateix també som conscients que davant aquesta situació el servei escolar de menjador és avui en dia una prioritat i, per això, es preveu realitzar una compensació extraordinària adreçada a les unitats familiars que s’han vist afectades per una situació econòmica familiar desfavorable sobrevinguda i que presenten greus dificultats per afrontar la cobertura del servei de menjador i no reben ajudes de cap tipus per aquest mateix concepte.

En el cas que la vostra situació familiar s’hagi vist afectada per una circumstància sobrevinguda (beneficiari prestació laboral extraordinària per cessament activitat laboral treballador autònom / ERTO / prestació extraordinària fixos discontinus/ ATUR / beneficiaris rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars / no tenir cap tipus de prestació), adreceu-vos a l’equip directiu del centre educatiu en el que cursa estudis el/la vostre/a fill/a amb cita prèvia.

DESACARREGAU ELS SEGÜENTS ANNEXES PER REALITZAR LA SOL·LICITUD

ANNEX 2

ANNEX 10 (Un per alumne)