Història

Història del nostre centre

L'Escola Graduada de Palma, durant molts d'anys coneguda també amb el nom de CP Gabriel Alzamora, va ser el primer edifici escolar públic per a l’ensenyament graduat a Mallorca.

Una de les grans reivindicacions dels col·lectius més renovadors d’inicis del segle xx, associant-se a les idees de progrés, europeïtzació i modernització pedagògica, fou la graduació de l’ensenyament. És per aquest motiu que l’Escola Graduada de Llevant, tal i com l’anomenaven quan es construí, es convertí no només en un model a seguir sinó també en un símbol de futur. La història de la seva construcció havia estat llarga. La primera pedra d’aquesta escola provenia de l’enderrocament de les velles murades de Palma. Era l’escenificació més clara del sentir regeneracionista del moment, s’enderrocava un element representatiu d’un passat considerat obsolet alhora que s’iniciava la construcció d’allò que es considerava un model de futur i de progrés.

Avui, cent anys després, continua en la memòria històrica dels veïns de Ciutat la seva condició pionera. Tot i que durant molts d’anys (com hem esmentat anteriorment) el seu nom oficial fos el de Col·legi Públic Gabriel Alzamora, els ciutadans sempre l’anomenaren Escola Graduada, remetent-se clarament als seus orígens. Uns orígens retrobats, ja que fa relativament poc temps es va recuperar el nom original de l’escola, i aquesta fita fou l’inici d’un procés de reconeixement de la història i la identitat d’aquest centre, un procés que culmina ara amb la celebració del seu centenari.

Francesca Comas Rubí.