ESPAIS FAMILIARS

Des del servei d’orientació vos oferim un servei a les famílies d’E.nfantil que necessiten o volen ampliar la seva orientació envers la cura i atenció cap als seus fills/es. Apuntau-vos directament a la porta d’E.Infantil avisant el tutor/a dels vostres fills/es.

DATES: 8 FEBRER , 15 MARÇ , 19 ABRIL , 10 MAIG
HORARI : 8:30 – 10:00 h